09
سه شنبه 20 آبان 1399
شماره 8081
زیست‌بوم
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

نبرد خسروپرویز با تله‌کابین طاق‌بستان

گزارش خبری
طرح احداث تله‌کابین در طاق‌بستان کرمانشاه، حالا تبدیل به صفحه دیگری از کتاب تعرض به عرصه و حریم این میراث دوره ساسانی ایران شده است. با این طرح برگ دیگری در کتاب ایجاد مانع در مسیر ثبت‌جهانی یک اثر تاریخی ایران ورق خورده است.
گردشگری
افزایش بیش از 100درصدی قیمت بلیت پرواز در پروازهای داخلی و بیش از این میزان در معدود پروازهای خارجی موجود در کشور نه‌تنها صدای اعتراض مسافران که حتی صدای اعتراض وزرای دولت را نیز درآورده است.

نقض طرح تنفس در قلب هیرکانی

در شرایطی که چند متخصص از صدور مجوز برداشت 3میلیون مترمکعب چوب از جنگل هیرکانی خبر می‌دهند سازمان جنگل‌ها موضوع را تکذیب کرد
منابع طبیعی
ابتدای هفته جاری بود که کانال منابع طبیعی ایران، از بازگشت بهره‌برداران چوب به جنگل‌های هیرکانی خبر داد.