تفکیک زباله ممنوع

​​​​​​​طرح توقف تفکیک زباله اوایل سال با هدف جلوگیری از شیوع گسترده بیماری کرونا اجرایی شد و به گفته زهرا نژادبهرام، عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران، این طرح همچنان ادامه دارد و هیچ مصوبه‌ای برای تفکیک زباله وجود ندارد.