31
سه شنبه 20 آبان 1399
شماره 8081
صفحه 7 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
در هفته‌های گذشته و مقابل چشم اهالی، درختان چندین ساله محله مجیدیه را قطع کردند

مرثیه‌ای برای چنارهای «نسرین»

اوایل آبان چند تن از اهالی محله مجیدیه در تماس با خبرنگار همشهری محله از قلع و قمع حدود 30 اصله از درختان سرسبز محله‌شان خبر دادند: «عده‌ای آمدند درختان چنار 50 و 100 ساله کوچه نسرین را در روز روشن و مقابل چشمان حیرت زده ما بریدند و به اعتراض‌مان هم توجهی نکردند...»،