«ذوب‌آهن» در هوای باروتی تهران

ایران، 24هزار رأس گوسفند از رژیم صهیونیستی خریداری کرد
بهار1351درحالی آغاز شد که ایران و انگلستان برای اکتشاف و تولید نفت وگاز در دو ناحیه دریای شمال قرارداد بستند و در 6فروردین نیز لایحه تأسیس شرکت مستقل مخابرات ایران به تصویب رسید.