07
دو شنبه 23 تیر 1399
شماره 7986
شهر-۲
23023616
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

نقش شهرداری در خانه‌دار‌شدن کم‌درآمدها

یادداشت
با توجه به اینکه به لحاظ رعایت ملاحظات اجتماعی و ممانعت از جدایی‌گزینی کم‌درآمدها نباید سیاست‌ ساخت واحدهای مسکونی مجزا را برای این گروه‌ها دنبال کرد؛ ضروری است که بخشی از واحدهای مسکونی در مجتمع‌هایی را که به‌طور پراکنده در سطح شهر ساخته می‌شوند، برای این گروه از خانوارها درنظر گرفت.
«اقتصاد و رشد اقتصادی در عصر اخیر، نیاز به شناسایی فرصت و بهره‌برداری از هر بعد موجود در هر زمینه‌ای دارد که امکان موفقیت و رونق براساس آن فراهم شود.»
اعضای شورای شهر تهران تأکید کردند

تعامل با مجلس و دولت برای حل مشکل یاران شهر

در جلسه دیروز شورای شهر تهران علاوه بر تصویب لایحه تأمین منابع مالی پایدار سازمان آتش‌نشانی، چگونگی رفع موانع قانونی شورایاری‌ها نیز بررسی شد
شورا
«حیات شورایاری‌ها با تعامل شورا، مجلس و دولت قطعا تداوم خواهد داشت.»