کی چی گفت

۲هزارو۱۸۶ بیمار جدید کووید-19 در کشور شناسایی شدند.