3
دو شنبه 23 تیر 1399
شماره 7986
شهر
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

شهرداری اختیارات متناسب با مسئولیت می‌خواهد

گزارش 2
​​​​​​​پیروز حناچی خواستار ورود سازمان بازرسی به بحث مدیریت یکپارچه شهرداری و متناسب‌سازی‌ اختیارات و مسئولیت‌های شهرداری به‌ویژه در مواقع بحران شد.
در کلانشهری زندگی می‌کنیم که سهم هر نفرمان از پیاده‌راه‌ها آنقدر ناچیز است که گاهی برای قدم‌زدن‌های ساده به خارج از شهر پناه می‌بریم.
توافق شهرداری و ارتش درباره پادگان سلطنت‌آباد به قوت خود باقی است

مجوز بارگذاری‌های 06 به‌شرط اصلاح

گزارش
با گذشت یک‌ ماه از امضای توافقنامه تبدیل پادگان06 به بوستان، رئیس شورای شهر از اختلاف نظر میان مدیریت شهری و ارتش درباره میزان بارگذاری در این محدوده خبر داد و گفت: که «به‌ گفته شهردار تهران، ارتش به‌دلیل مخالفت اعضای شورای شهر از این تفاهمنامه عقب نشینی کرده است، اما تفاهمنامه به‌طور کامل لغو نشده و نیاز به زمان دارد.»