تکمیل پل قدس اردبیل به شرط اختصاص پول

شهردار اردبیل در گفت‌وگو با همشهری: تنها با تزریق اعتبار مشکل اقتصادی این پروژه برطرف می‌شود و می‌توان به عملیات عمرانی آن سرعت داد
پل قدس اردبیل امان همه را بریده؛ از راننده و عابر گرفته تا ساکنان مرکز شهر در خیابان‌های دخانیات، حافظ، صفویه، شهرک آزادی، عطایی، ججین، ارتش و والی که 365 روز سال مشکل شلوغی و ترافیک را تحمل می‌کنند.