مصرف برق پایتخت در وضعیت هشدار

​​​​​​​مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ می‌گوید: به‌دنبال افزایش دمای هوا و ثبت حدود 4هزار و ۲۰۰ مگاوات مصرف برق در پایتخت، وضعیت برق تهران در وضعیت هشدار قرار گرفته و مشترکان برای کمک به پایداری توزیع برق در شهر باید مصرف مازاد خود را کاهش دهند.