15
دو شنبه 23 تیر 1399
شماره 7986
سبک زندگی
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
قرار است بنویسید... کوتاه اما بنویسید... ساده، روان، راحت... از خیلی پیش از اینها بنا داشتیم فضایی را فراهم کنیم تا صحبت‌ها، دیدگاه‌ها، ایده‌ها، انتقادها، اعتراض‌ها و پیشنهادهای شما بی‌واسطه به صفحه ما راه پیدا کند.
یک فعالیت زیست‌محیطی موثر و پر‌ثمر از نمای نزدیک

احیای زندگی کنار بلوط‌ها

سرزمین بلوط‌ها و عقاب‌ها در استان کهگیلویه و بویراحمد با تلاش مردم و پایمردی یک جوان تحصیل‌کرده، روزهای پرامیدی را انتظار می‌کشد
«وقتی بعد 20سال به منطقه الگن و روستایمان برگشتم، اوضاع بلوط‌ها به حدی وخیم بود که فکرمی‌کنم اگر20سال دیگر روند نابودی بلوط‌ها اینطور ادامه پیدا کند، از سرزمینی که بلندای زیبای کوه‌ها و استواری قله‌هایش مملو از درختان پهن برگ بلوط است و در پیچش صدای سیره، کبک، چکاوک و عقاب‌های تیز چنگش، صدای ترنم دلنشین چشمه‌ها و آبشارها به گوش می‌رسد، چیزی جز یک خاطره باقی نماند؛