5
دو شنبه 23 تیر 1399
شماره 7986
زیست‌بوم
23023611
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
جدول‌اعداد | 3695
جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ول 7986
آلودگی
با گذشت 14ماه از ابلاغ قانون هوای پاک، هنوز هیچ ضمانت اجرایی برای برخورد با واحدهای آلاینده در کشور وجود ندارد.

آغاز پروژه نجات‌مرجان‌های خلیج‌فارس

95درصد مرجان‌ها در 5نقطه از خلیج‌فارس مرده‌اند و گونه شاخ گوزنی هم نابود شده است
محیط ‌زیست
فاز مطالعاتی طرح احیای مرجان‌های خلیج‌فارس به اتمام رسیده و به‌زودی عملیات اجرایی برای نجات مرجان‌های خلیج‌فارس آغاز می‌شود.