صیانت حقوقی از سرمایه‌گذاران بورس

به‌دنبال رشد چشمگیر شاخص بورس در ماه‌های اخیر و ورود بسیاری از مردم عادی برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام از یک سو و لزوم صیانت و حمایت حقوقی از سرمایه‌گذاران از سوی دیگر، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور در دیدار با رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، توافقی در این زمینه منعقد کردند.