تأکید دوباره رئیسی بر نقش مخبر در دولت

رئیس‌جمهور اعضای کابینه را موظف به هماهنگی با معاون اول خود درخصوص طرح مواضع اقتصادی کرد
رئیس‌جمهور روز چهارشنبه تلویحا نسبت به چندصدایی اعضای کابینه در اعلام برنامه‌های دولت تذکر داد. سیدابراهیم رئیسی با تأکید بر ضرورت هماهنگی کامل در دولت در زمینه اطلاع‌رسانی گفت: اعلام مواضع و اطلاع‌رسانی از مسائل مرتبط با دولت باید کاملا با هماهنگی سخنگوی دولت انجام شود.