اعتراض به تخریب سرزمین

تخریب سرزمین، خطری که ایران را بیش از همیشه تهدید می‌کند و حالا این پرویز گرشاسبی، معاون امور آبخیزداری و بیابان سازمان جنگل‌هاست که نسبت به آن واکنش نشان داده و تبدیل به چهره روز این صفحه شده است.