16
پنج شنبه 2 دی 1400
شماره 8395
جامعه
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

اومیکرون در کشور وجود داشت؛ شناسایی‌اش با تأخیر بود

یادداشت
بیش از یک‌هفته پیش تمام متخصصان عفونی و اپیدمیولوژیست معتقد بودند که باید فرض را بر این گذاشت که سویه اومیکرون در کشورها شایع شده و با همین دید باید تمام اقدامات و تمهیدات لازم در این زمینه انجام شود.
ویژه
جهان، آشفته و عصبی است. آمارها و اطلاعات منتشر شده از وضعیت سلامت روان، حکایت از افزایش انواع اختلالات روان دارد؛ وضعیتی که شیوع دو ساله کرونا بر آن تأثیر قابل‌توجهی گذاشته است.

رشد 47درصدی باسوادان

آمار و ارقام 42ساله نهضت سوادآموزی در ایران
گزارش
«سازم00ان ن0ه0ض0ت سوادآموزی» 42ساله شده است؛ سازمانی که از سال 1358با هدف ریشه‌کن کردن بی‌سوادی در کشور راه‌اندازی شد. البته سوادآموزی به بزرگسالان در ایران ریشه‌ای 85ساله دارد و «سازمان تعلیمات اکابر» نخستین سازمانی است که با چنین هدفی راه‌اندازی شد.