زورآزمایی مجازی ظریف و پمپئو در شورای امنیت

وزیران خارجه ایران و آمریکا در صحن شورای امنیت، مقابل هم قرار گرفتند؛ البته این جلسه به‌دلیل فراگیری کرونا به سیاق عمده مذاکرات دیپلماتیک یکی، دوماهه اخیر به‌صورت مجازی برگزار شد.