نقش کادر درمانی بر دیوار پایتخت

سازمان زیباسازی تهران با انتشار فراخوانی از هنرمندان برای ارسال طرح‌ها و ایده‌های خود با موضوع «قدردانی از تلاش جامعه سلامت در مقابله با بیماری ویروس کرونای جدید» دعوت کرد.