15
چهار شنبه 11 تیر 1399
شماره 7976
سبک زندگی
23023622
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
قرار است بنویسید... کوتاه اما بنویسید... ساده، روان، راحت... از خیلی پیش از اینها بنا داشتیم فضایی را فراهم کنیم تا صحبت‌ها، دیدگاه‌ها، ایده‌ها، انتقادها، اعتراض‌ها و پیشنهادهای شما بی‌واسطه به صفحه ما راه پیدا کند.

آرزوهای بزرگ نان‌آوران کوچک

خبرنگاران همشهری میان کودکان کار رفته‌اند و از آرزوها، علایق و بیم‌و‌امیدهایی که در زندگی دارند روایت‌هایی ناب آورده‌اند
دختر و پسر؛ کم‌سن و سال با چهره‌هایی سوخته از آفتاب و غرق در سیاهی؛ لباس‌هایی نه‌چندان تمیز؛ کودکانی که بیشترشان به جای درس خواندن، کار می‌کنند تا نان‌آور خانواده‌ای باشند که جز آنها امیدی برای زندگی کردن ندارند.