12
چهار شنبه 11 تیر 1399
شماره 7976
جامعه
23023618
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
یادداشت
افزایش سرانه مصرف مواد لبنی در جامعه نیازمند فرهنگسازی است.
آمار ابتلا و مرگ‌و‌میر کرونا در پایتخت و بسیاری از شهرهای کشور افزایش یافته است

خطر مرگ

سلامت
تمام سناریوهای خوش‌بینانه درباره کرونا و انتظار اندکی آسودگی در روزهای گرم تابستان بر باد رفت.