20
چهار شنبه 11 تیر 1399
شماره 7976
تجسمی
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

خط‌ها و هیچ‌ها قفس‌ها و قفل‌ها

درباره پرویز تناولی مجسمه‌ساز نامدار مدرن ایران
شاید وقتی از مجسمه‌سازی ایرانی سخن می‌گوییم، نام‌هایی چون ابوالحسن صدیقی و علی‌اکبر صنعتی در میان عموم شناخته‌شده‌تر باشند اما وقتی از مجسمه‌سازی مدرن ایران حرف می‌زنیم، بی‌تردید نام پرویز تناولی بر صدر می‌نشیند.