بازخوانی وظایف مجلس برای کاهش آلودگی هوا

رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که می‌توان ظرف 6سال میزان آلودگی هوای تهران را به حداقل رساند.