21
دو شنبه 30 تیر 1399
شماره 7992
قرن
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

مکتب توفیق

سنداول:  در اسناد منتشر شده این نوشته عکس حکم بازداشت و رخ و نیم رخ حسین توفیق به عنوان یک زندانی را مشاهده می کنید.
ویژه
در میان درگیری‌های حوزه نجف با بریتانیا، شیخی از تبار مکتب سامرا و از شاگردان میرزای شیرازی که در تمام سال‌های مشروطه و پس از مشروطه سعی کرده بود بی‌طرفی خود را نشان بدهد، شاید به بهانه زیارت و شاید واقعاًبه‌قصد زیارت، عراق را به سمت ایران ترک گفت.
سال 1300خورشیدی است و قوام‌السلطنه نخست‌وزیر ایران؛ پرداخت‌نشدن حقوق شش‌ماهه معلمان که تعداد آنها در مدارس ابتدایی و متوسطه و دارالفنون و دارالمعلمین جمعا بیشتر از 500نفر بود زمینه اعتراض را فراهم کرد.
تا کتاب «یکی بود، یکی نبود» محمدعلی جمالزاده از برلین به ایران برسد و همان نسخه‌های محدودش به اهل دوستانش برسد و با سبک و شیوه داستان‌نویسی مدرن او آشنا شوند، حدود یک سال از انتشار کتاب گذشته بود و سال 1301بود.
چالش موازنه قدرت در ایران سال‌های ابتدای قرن جدید،گرچه یکی از بازیگران سنتی خود یعنی روسیه تزار را به دلیل انقلاب کمونیستی از دست داده بود اما هنوز پابرجا بود چه آنکه ایرانیان در یکصد سال پیش از آغاز قرن جدید تجربیات تلخ تاریخی را از دخالت های روس و انگلیس در سپهر سیاست ایران به دست آورده و همواره به دنبال بازیگر سومی بودند که بتواند در میانه فشار این دو قدرت جایی برای خود باز کند.
هفتم تیرماه۱۳۰۱ شمسی، با فرود 2فروند آئروپلان انگلیسی در منطقه قلعه‌مرغی تهران، رسما نخستین فرودگاه تهران کار خود را آغاز کرد.
«فرار از زندان سقز، فرار در راه زندان میناب، فراری‌دادن زندانی از بیمارستان امام خمینیره و...» اگر این روزها زندانیان نقشه‌های پیچیده‌ای برای فرار می‌کشند و گاهی تا یک قدمی مرگ پیش می‌روند، در اواخر دوره قاچار شیوه‌های فرار از زندان کمی متفاوت بود.

توفیقی که تکرار نشد

توفیق در سال 1301 نشریه ای ادبی بود و به مرور زمان به نشریه ای فکاهی بدل شد
توفیق، مجله‌ای بود که به‌مدت 50سال منتشر می‌شد و استمرار داشت. این مجله مشکلات جامعه را منعکس و منتشر می‌کرد.
مرد فولادین

مرد فولادین

«زائرخضرخان فولادی اهرمی» فروردین 1301کشته شد
از آن ضدانگلیسی‌های دوآتشه بود. طاقت نداشت ببیند سرزمینش را اجانب تصرف کرده‌اند.
ملانصرالدین در باکو
ملانصرالدین در باکو
پس از انتشار 8شماره، انتشار ملانصرالدین در باکو آغاز شده و دوران انتشار آن در تبریز به پایان می‎رسد.
در سال‌های نزدیک به انقلاب مشروطه، انجمن‌های زیادی در ایران ایجاد شد. انجمن‌های زنان نیز در این بین و البته به شکلی مخفیانه فعالیت خود را آغاز و در جهت حقوق زنان حرکت می‌کردند.

اولین ورزشکار وطن

در سال۱۳۰۱، میرمهدی ورزنده از شورای‌عالی معارف درخواست مجوزی برای نخستین نشریه تخصصی ارائه کرد. سرانجام این درخواست و نشریه در تاریخ گمشده، اما این کار ناتمام، در برابر خدمات میرمهدی‌خان، نجوایی در طوفان است.

این راه بی نهایت

برای نوشتن از سال1301 هیچ تردیدی نداشتم که باید از محترم اسکندری بنویسم، از سیمای رشک‌­انگیز  و عزم زنانی که در روزهایی پرالتهاب دست به‌کار اصلاح شده بودند.

حامی رنجبران

سده جدید ایرانیان با انتشار روزنامه‌ها و مجلات رنگارنگ آغاز شد؛ نشریاتی که هر یک دریچه‌ای بودند به جهان نو. هنوز استبداد رضاشاهی بر ایران مسلط نشده بود که جنجالی‌ترین نشریه آن سال‌ها منتشر شد؛ طوفان.
PDF دوشنبه 30 تیر 1399
کوتاه قرن
محمدعلی فرخی یزدی اولین‌بار که طغیان کرد، نوجوانی 15ساله بود که از راه ‌و رسم مدرسه‌داری میسیونرهای انگلیسیِ اداره‌کننده مدرسه «مرسلینِ» یزد با زبان شعر انتقاد کرد و همین انتقاد سبب‌ساز اخراجش شد.
کسی که روزگار کودکی را در کتابخانه چندصد جلدی پدر گذرانده بود، چطور می‌توانست عطش جانش را با چیز دیگری جز کتاب سیراب کند.
بساط قاجار که برچیده شد و پهلوی آمد، ترویج تجدد در دستورکار قرار‌گرفت؛ تجددی که نه فقط محصول تلاش و اراده رضا‌شاه که نتیجه کوشش ایرانی‌هایی بود که به ممالک مترقی سفر کرده‌بودند و اغلب سری هم به سالن‌های سینما زده بودند که سینما از مظاهر تجدد بود.