11
دو شنبه 30 تیر 1399
شماره 7992
سیاست
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
هاجر چنارانی، نماینده نیشابور در تذکر آیین‌نامه‌ای با استناد به ماده ۲۲ آیین‌نامه داخلی مجلس که مربوط به نظارت هیأت رئیسه بر تمامی امور اداری، استخدامی و داخلی مجلس است، گفت: چرا بانوان تحصیلکرده و شایسته قوه مقننه در آزمون انتخاب دبیران کمیسیون‌ها شرکت داده نشده‌اند.
قضایی
دوازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و سایر متهمان روز گذشته به ریاست قاضی بابایی به‌صورت علنی برگزار شد.

لوایح دولت در محاق مجلس

سهم دولت تدبیروامید در تهیه لوایح داخلی تنها ۱۸درصد طرح و لوایح ۷سال گذشته بوده است
مجلس
لوایح ارسالی دولت‌ها به مجلس کیفیت اتاق فکر و میزان تطابق حرکت عمومی دولت‌ها با شعارهای آنها را روایت می‌کنند.