5
دو شنبه 30 تیر 1399
شماره 7992
زیست‌بوم
23023611
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
جدول‌اعداد | 3701
جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ول 7992
18سال تلاش برای اداره محوطه‌های تاریخی و فرهنگی به همراه موزه‌ها در قالب هیأت امنا‌، اواخر هفته گذشته به نتیجه رسید و سرانجام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی حکم انتصاب معاون میراث فرهنگی آن وزارتخانه به سمت دبیر هیأت امنای مجموعه‌های تاریخی و فرهنگی را امضا‌ کرد و بدین‌ترتیب از امروز 21محوطه‌ تاریخی ثبت ملی‌شده و موزه‌ در مرحله نخست تغییر شکل مدیریتی به‌صورت هیأت امنایی اداره می‌شوند.

آقای «خ» 5600هکتار جنگل دارد

گزارش همشهری از پرونده 5600هکتار جنگل‌ هیرکانی که با رأی دادگاه به‌عنوان وقف در اختیار یک شخص قرار گرفت
منابع طبیعی
صدور یک رأی قضایی مبنی بر واگذاری ۵۶۰۰ هکتار از مهم‌ترین بخش جنگل‌های «آق مشهد» ساری به یک شخص با عنوان «وقف»، شگفتی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به‌عنوان متولی حفاظت از منابع طبیعی و انفال و نیز اعتراض دوستداران طبیعت را موجب شد.