23
دو شنبه 30 تیر 1399
شماره 7992
جهان
۲۳۰۲۳۶۲۷
۰۲۱۲۳۰۲۳۹۱۰
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

کیوسک

کیوسک
​​​​​​​دونالد ترامپ که این روزها به‌خاطر بحران کرونا و موج بیکاری بعد از آن سخت تحت فشار است، زمین اقتصاد را به‌عنوان نخستین صحنه رویارویی با رقیب دمکراتش انتخاب کرده است.

امیر آینده کویت

درپی انجام عمل جراحی شیخ صباح، اختیارات وی به‌طور موقت به شیخ نواف الاحمد، ولیعهد 83ساله کویت سپرده شد
گزارش
​​​​​​​روز گذشته رسانه‌های کویتی از انجام موفقیت‌آمیز عمل جراحی شیخ صباح، امیر این کشور خبر دادند.