• یکشنبه 28 اسفند 1401
  • الأحَد 26 شعبان 1444
  • 2023 Mar 19
چهار شنبه 28 اردیبهشت 1401
کد مطلب : 161018
+
-

کشت غله شرق اصفهان‌ خوراک دام شد

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان در حالی از کاهش خروجی سد زاینده‌ر‌ود با اتمام نوبت چهارم توزیع ۱۰روزه آب برای اراضی شرق اصفهان خبر داد که تنش‌های آبی و آب اندک اختصاص یافته برای آبیاری حدود یک‌پنجم از کشت انجام‌شده را خوراک دام کرد.

نوبت پنجم آبیاری، خردادماه
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان با بیان اینکه آب به میزان لازم و به ضرورت در حال رهاسازی است، گفت: پس از اتمام دوره توزیع آب، دریچه‌های سد در وقت مقرر بسته می‌شود.
مهران زینلیان مرحله پنجم توزیع آب برای کشت کشاورزی شرق و نیز نوبت دوم رهاسازی آب برای باغ‌های غرب اصفهان را خرداد دانست و افزود: قرار است طی ۲، 3نوبت آب برای باغ‌های غرب اصفهان رهاسازی شود و در مجموع حدود ۱۰۰میلیون مترمکعب به این منطقه اختصاص یابد.

امیدواری به آبیاری آخر
عضو هیأت‌مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان هم با ابراز امیدواری از ‌ اینکه کشت غله شرق اصفهان تا ۱۵خرداد به ثمر برسد، گفت: بعد از کاهش خروجی سد از ۲۶اردیبهشت‌ زاینده‌رود 7روز بسته می‌شود و سپس از سوم خرداد تحویل حقابه 10روزه کشاورزان در نوبت پنجم انجام می‌شود که امیدواریم تا ۱۵خرداد کشت غله به نتیجه برسد.
حسین وحیدا تأکید کرد: کشت‌های صورت گرفته در شرق اصفهان مرغوب نیست و بخشی از اراضی شرق اصفهان چرای دام و بخشی دیگر دچار تنش شد، اما امیدواریم در نوبت پنجم تحویل حقابه کشت‌ها به ثمر برسد.

زمین‌ها سیراب نشد 
عضو هیأت‌مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان هم با تأیید این موضوع به همشهری می‌گوید: در 4مرحله آبیاری صورت گرفته، میزان آب به قدری که بتواند کشت‌های انجام‌شده را سیراب کند، نبوده است.
حسین محمدرضایی توضیح می‌دهد: در مجموع به‌دلیل تنش‌های آبی به‌طور میانگین 25درصد زمین‌های شرق اصفهان زیرکشت غله رفته بود که کشاورزان از روی ناچاری و به‌دلیل کمبود آب تقریبا یک‌پنجم از این میزان را خوراک دام کردند تا بتوانند بقیه کشت خود را نجات دهند.
او با بیان اینکه آب نوبت پنجم آبیاری در میان کشاورزان به دوناب مشهور است، گفت:‌ آبیاری مرحله آخر اهمیت زیادی دارد و کشاورزان معتقدند اگر این آب کم باشد، گندم دانه نمی‌گیرد. فصل برداشت گندم کشت‌شده در شرق اصفهان تیر امسال است، اما محصول کشت شده به‌گفته عضو هیأت‌مدیره نظام صنفی‌کشاورزان اصفهان مرغوب نیست.
او در این‌باره می‌گوید: غله باید در آبان کشت می‌شد، اما بهمن انجام شد و از سوی دیگر تنش آبی و کاهش بارندگی‌ها هم موجب شد کشت مطلوبی در شرق اصفهان نداشته باشیم.

   خروجی سد زاینده‌رود به‌منظور توزیع مرحله چهارم آبیاری برای کشت کشاورزان شرق اصفهان از بامداد ۱۶اردیبهشت افزایش یافت و از 26اردیبهشت نیز بسته شد. تاکنون 4نوبت ۱۰ تا ۱روزه آب برای کشت شرق اصفهان رهاسازی شده است.

این خبر را به اشتراک بگذارید