نقل‌قول/ آمریکا گرفتار شکاف داخلی است

هنری کیسینجر وزیر خارجه اسبق آمریکا: امروز ما مجددا گرفتار شکاف داخلی و بی‌نظمی بین‌المللی بر سر اینکه چه‌کسی هستیم و از چه چیزی حمایت می‌کنیم شده‌ایم.