شانزلیزه در تهران

تهران چه کم از پاریس دارد؟ این سؤالی بود که ناصرالدین شاه وقتی پاریس را دید از خودش پرسید و جوابی که به‌خود داد لابد این بود:«یک شانزلیزه» قرعه به نام خیابان لاله‌زار افتاد که تقریباً در مرکز شهر بود.