15
چهار شنبه 19 بهمن 1401
شماره 8710
جشنواره 3
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

شروع و پایانی درخشان و میانه‌ای متوسط

پلان
باوجود برخی نشیب‌ها، جشنواره فیلم فجر در دهه1380فرازهای خوبی هم دارد و دست‌کم ازنظر حضور کارگردانان صاحب‌نام، نمایش فیلم‌های خوب و ظهور چهره‌های جدید در شاخه‌های مختلف سینما به‌ویژه درزمینه کارگردانی و بازیگری نمره قبولی می‌گیرد.

شور جوانی

نگاهی به فراز و نشیب‌های جشنواره فیلم فجر در دهه80
گزارش
هر مسیری که از رویکردهای روسای جمهور اسبق طی شد، تأثیرش را خواه‌ناخواه بر دهه1380جشنواره فیلم فجر، به‌عنوان یک جشنواره دولتی گذاشت و نمی‌توان نقش سیاست‌های رسمی دولت اصلاحات و دولت احمدی‌نژاد را بر این رویداد نادیده گرفت.