09
چهار شنبه 19 بهمن 1401
شماره 8710
جامعه
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

درخشش زنان به وقت انقلاب

نگاه
جایگاه زن ایرانی در گذر تاریخ اگرچه در پاره‌ای زمان‌ها قابل ‌تأمل بوده، اما در 2زمان و در 2تاریخ، تغییرات و تحولات عمیقی را تجربه کرده است.
ویژه
تقریباً تمایزی بین‌ زنان‌ و مردان‌ برای حضور اجتماعی وجود نداشت و امکان‌ حضور و فعالیت‌ در عرصه‌های مختلف‌ اجتماعی را همانگونه‌ که‌ حق‌ مردان‌ می‌دانست‌، حق‌ زنان‌ نیز به‌ شمار می‌آورد.

زن زندگی آزادی

مقایسه آزادی و کرامت زنان ما، قبل و بعد از انقلاب
گزارش
از برکات مهم انقلاب اسلامی هویت بخشیدن و شخصیت دادن به زنان ایرانی بود که نتیجه آن را می‌توان در حضور جدی‌تر، تخصصی‌تر و علمی‌تر آنها در عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دید.