10
چهار شنبه 19 بهمن 1401
شماره 8710
زیست‌بوم
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

میزان ذرات آلاینده هوا در ایران ۶‌‌برابر استاندارد جهانی است

خبر روز
رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران با بیان اینکه سال گذشته آلودگی هوا 8 میلیارد دلار خسارت ناشی از مرگ‌ومیر در ۲۷شهر کشور برجا گذاشته است، گفت: میزان مرگ‌ومیر ناشی از آلودگی هوا در بزرگسالان بالای ۳۰سال در سال۱۴۰۰ بیش از ۲۰هزار نفر بوده.
ویژه
برای اجرای قوانین و مقررات و حفاظت از مناطق چهارگانه نیاز است.
86 هزار قطعه انواع پرنده مهاجر آبزی و کنار آبزی در استان گلستان سرشماری شدند که در مقایسه با ۱۵۶هزار قطعه سال۱۴۰۰ حدود ۵۰درصد کاهش جمعیت را نشان می‌دهد.

آوردگاه گردشگری ایران با اروپا

نمایشگاه بین‌المللی گردشگری در اوج ایران‌هراسی با مشارکت 47کشور جهان گشایش یافت
گزارش
نمایشگاه مشترک بین‌المللی گردشگری و صنایع‌دستی، با حضور وزیر میراث فرهنگی و سفرای خارجی در تهران و مشارکت 200شرکت از 47کشور جهان در فضای 67هزار مترمربع صبح دیروز در نمایشگاه بین‌المللی تهران گشایش یافت.