توصیه‌های رئیسی به فرانسه

رئیس‌جمهور با ابراز تأسف از محاسبات غلط برخی کشورهای اروپایی درباره محیط داخلی ایران، آن را ناشی از عدم‌درک حقیقت ملت با عظمت ایران و وابستگی به منابع اطلاعاتی معاند دانست .