شهناز، جهانبانی و ال.اس.دی

خدایا چه شب بدی است، دارم دیوانه می‌شوم، امشب شهناز وارد شد.