مرد شیشه‌ای برای قتل شریکش قاتل اجیر کرد

مرد تاجر که بر اثر مصرف مواد‌مخدر دچار توهم شده بود، 2خلافکار سابقه‌دار را برای قتل شریک‌اش اجیر کرد اما آنها فقط اموال مرد مورد نظر را سرقت کردند و زنده‌ماندن او باعث لورفتن این نقشه شد.