نوسان 50درصدی قیمت پنیر خامه ای

از ابتدای امسال تاکنون قیمت انواع پنیر خامه‌ای بیش از 50درصد افزایش یافته است.