اوج اعزام راهیان نور غرب و شمالغرب

مسئول کاروان‌های راهیان نور شهیدان صیادشیرازی و باقری نیز با تأکید بر اینکه اوج اعزام راهیان‌نور غرب و شمالغرب از یک تیر تا یک مردادماه است، گفت: «کاروان‌ها قبل از اعزام به مناطق باید با بخش اردویی و گردشگری سپاه‌پاسداران مقصد هماهنگی‌های لازم را انجام دهند تا تمهیدات لازم اندیشیده شود.