کتک‌زدن امدادگر اورژانس به‌خاطر دیر رسیدن آمبولانس

مردی که پسرش دچار تشنج شده بود به‌دلیل اینکه آمبولانس اورژانس با تأخیر به محل رسید با بیل به جان یکی از امدادگران اورژانس افتاد و وی را به‌شدت مصدوم کرد.