18
چهار شنبه 3 بهمن 1397
شماره 7586
ایرانشهر
23023442
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
کرمان
دومین مجمع ملی سمن‌های جوانان برای انتخاب هیات رئیسه‌ها با حضور 400 جوان از سراسر کشور پس از سال‌ها وقفه در هتل پارس کرمان برگزار شد.

مسیر نجات

بالاگرفتن اختلافات در بالادست و پایین‌دست، زمان طلایی نجات زاینده‌رود و بهبود وضع کارون را هدر می‌دهد
خشکی زاینده‌رود ابرچالشی ماندگار است که نه تنها در یک دهه و نیم گذشته به هیچ راه‌حلی روی خوش نشان نداده، بلکه به بالاگرفتن کشمکش‌ها بین بهره‌برداران بالادست و پایین‌دست دامن زده است.