طالبان؛ مذاکره با آمریکا، حمله به نیروهای افغان

طالبان، همزمان با حمله خونین به یک پایگاه نیروهای امنیتی افغانستان، دور جدیدی از مذاکرات با آمریکا را در دوحه قطر برگزار کرد.