21
سه شنبه 6 آذر 1397
شماره 7537
حوادث
23023622
02123023909
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
آشنایی زن فالگیر با آقای مهندس در اینستاگرام دردسر آفرید و به گروگانگیری 4ساعته و سرقت طلاهایش منجر شد.
با تأیید حکم قصاص عاملان جنایت هولناک مهاباد که پس از قتل جوانی به نام صادق برمکی، جسد او را به آتش‌ کشیده بودند، شمارش معکوس برای مجازات آنها شروع شد.

تداعی یک کابوس

زلزله شدید کرمانشاه گرچه خساراتی به همراه داشت اما خوشبختانه تلفات جانی نداشت
داخلی
«درست مثل زلزله پارسال بود؛ اما تلفاتی نداشت» این ساده‌ترین توصیف از زلزله شدیدی است که یکشنبه‌شب مناطق گسترده‌ای از استان کرمانشاه را لرزاند و بار دیگر زلزله ویرانگر سال گذشته را برای ساکنان این مناطق تداعی کرد.
PDF حوادث
کوتاه حوادث
همشهری درنگ در اقدامی قابل تحسین به خشونت علیه زنان پرداخته بود.