17
سه شنبه 6 آذر 1397
شماره 7537
سلامت
123
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
کیت تست خودارزیابی ایدز به‌زودی در داروخانه‌ها ارائه می‌شود. دستورالعمل خودارزیابی ایدز نیز تدوین شده و به‌زودی اجرایی می‌شود
9خط تولید جدید بزرگ‌ترین کارخانه تولید داروهای ضد‌سرطان خاورمیانه اکتوور و بخش بیوتکنولوژی گروه دارویی اکتوور با سرمایه‌گذاری‌ای بالغ بر 100میلیون یورو راه‌اندازی شد.
همشهری در گفت‌وگو با کارشناسان، بلوغ زودرس در کودکان و آثار آن را بررسی می‌کند

بلوغ با اضطراب و استرس فرا می‌رسد

برای خیلی از والدین فاصله گرفتن فرزندشان از دنیای کودکی، همزمان با بروز نخستین علائم بلوغ قابل پذیرش نیست