حذف دلالی محصولات کشاورزی با ایده استارتاپی

کسب‌وکارهای نوپا با حذف واسطه‌گری شرایط بهتری را برای کسب‌وکارهای سنتی فراهم می‌کنند
قیمت بالای محصولات کشاورزی معلول سیستم سنتی و واسطه‌گرهایی است که در میان راه تولیدکننده و مصرف‌کننده قرار‌گرفته و سهم بالای بازار را در اختیار می‌گیرند.