کیوسک

نخست‌وزیر ترزا می با سران اتحادیه اروپا بر سر برگزیت به توافق رسید، اما چالش بزرگی برای جلب رضایت نمایندگان دارد