ابلاغ آیین‌نامه‌های قانون حمایت از معلولان تا یک‌ماه آینده

نخستین تأثیر جدی نشست تخصصی «چهارشنبه‌های تهران» که در مؤسسه همشهری برگزار می‌شود، دیروز عیان شد. اینطور که خبر رسیده، آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های مربوط به اجرای قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت حدود یک‌ماه دیگر ابلاغ می‌شود.