کتاب‌ باز

کرونای ریزه‌میزه در این روزها،‌ بینی مبارک انسان پرمدعای قرن 21 را حسابی به خاک مالیده! زندگی‌اش را توی هم‌زن برقی ریخته و دکمه‌‌ی روشن را فشار داده و قار قار قار! و حالا زندگی در حوزه‌ی خوردن، خوابیدن، دیده‌بوسی، سفر، تحصیل و حتی نفس‌کشیدن به سه بخش پیشاکرونا، هم‌زن برقی وپساکرونا بدل شده.