با مردم / ثروتمندان با خفت‌گیری شاید شرایط بد جامعه را درک کنند

اینکه مدام خبر سرقت و خفت‌گیری از بالاو پایین شهر می‌رسد شاید ثروتمندان و کاخ‌نشینان را به‌خودشان بیاورد و بفهمند جامعه در چه وضعی به سر می‌برد.