نگاه/ رقابت روسیه و ترکیه در قفقاز

در مقام ارزیابی برندگان و بازندگان بحران قره‌باغ، شکی وجود ندارد که آذربایجان به پیروزی نظامی بزرگی دست یافته و ارمنستان را متحمل شکست سنگینی کرده است. باکو در این جنگ بخش مهمی از سرزمین‌های اشغالی خود را آزاد کرده و همچنان مشغول تلاش برای آزادی بخش‌های باقیمانده از طریق مذاکره و توافق است.