شهرداری حافظ مدارس ماندگار می‌شود

امضای تفاهمنامه سه‌جانبه بین شهرداری، آموزش و پرورش و میراث فرهنگی و گردشگری
مدتی بعد از نخستین آموزشگاه نوین ایران در خیابان ناصرخسرو، نسلی از مدارس جدید ساخته شدند که فارغ‌التحصیلان آن توسعه و پیشرفت ایران در قرن گذشته را بنیانگذاری کردند.