بازار داغ شیرفروشان سنتی
رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات سنتی تهران: با افت فروش مواجه نشدیم
شایعه پراکنی‌های فضای مجازی و رسانه‌ها با مشوش‌کردن افکار عمومی هر از چند گاهی ضربات عمیقی بر پیکره صنعت لبنیات صنعتی و سنتی کشور وارد می‌کند که جبران‌ناپذیر است.