20
دو شنبه 7 بهمن 1398
شماره 7868
سینما
23023614
02123023902
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

ترس و لرز اگزیستانسیالیستی

«فانوس دریایی» فیلم ترسناکی است که ستایش‌های بسیاری نصیب آن شده است
در سال‌های اخیر ژانر وحشت به لطف فیلم‌هایی مثل «بابادوک» 2014، «آن تعقیب می‌کند» 2014، «جادوگر» 2015، «کالبد‌شکاف خانم فلانی» 2016، «برو بیرون» 2017، «موروثی» 2018، «ما» 2019 و «میدسومار» 2019 تکانی خورده و نگاه منتقدان را به‌خود جلب کرده است.